Privaatsuspoliitika

Kes me oleme

Meie missiooniks on üksikvanema pere toetamine ja isata kasvavatele lastele tugiisikute kaudu sotsiaalse toetuse pakkumine, mis aitaks neil elusündmusi taluda ja nendega toime tulla. Meie veebilehe aadress on: https://isatalasteheaks.ee.

Privaatsuspoliitika tingimused

Isata Laste Heaks MTÜ kogub isikuandmeid ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks (e-pood) või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:  Kontaktivormide kaudu (nimi, sugu, vanus, e-post), e-poes, või mujal (nt vabatahtlikuks registreerumisel).

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (nt sugu, vanus, keele eelistus…. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kui meie külastajad jätavad meie lehe postitustele kommentaare, kogume kommentaari kirjutatud info, külastaja IP aadressi, kasutatava brauseri. Vajame seda infot, et võidelda spämmi vastu.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame vastata kontaktivormis esitatud küsimustele ning võtta ühendust isikutega, kes jagavad oma muret, küsivad küsimusi või soovivad lüüa kaasa vabatahtlikena.

Isikuandmete kaitse

Kontaktivormide kaudu sisestatud e-mailiaadresse, nimesid ja sõnumite sisu me ei jaga kolmandate isikutega ja kasutame neid vaid sisestaja poolt väljendatud soovi (küsimus, kontaktisoov jne) kohaselt.

Meiega kontakteerunul on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks isiku andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digiallkirjastatud).

Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõik MTÜ Isata Laste Heaks kodulehe külastamise ja kontaktivormide täitmise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Meie kodulehte kasutama asudes või broneeringuvormi täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab külastaja MTÜ Isata Laste Heaks’le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega.

Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Kliendi paremaks teenindamiseks võib MTÜ Isata Laste Heaks avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab MTÜ Isata Laste Heaks-le teenuseid.

Kolmandaks osapooleks on näiteks postifirma, kes tarnib teie e-poe tellimuse. Kliendi isikuandmeid säilitab MTÜ Isata Laste Heaks kuni kliendisuhte lõppemiseni. Andmeid, mida MTÜ Isata Laste Heaks on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt raamatupidamisandmed), säilitab MTÜ Isata Laste Heaks õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

MTÜ Isata Laste Heaks on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab annetaja isikukoodi ja annetuse summa ning samuti juriidiliste isikute poolt tehtud annetuste kohta andmed maksu-ja tolliametile. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil mati.ilmjarv@isatalasteheaks.ee