fbpx

Toeta

Isata Laste Heaks organisatsiooni tööd on võimalik toetada tehes pangaülekande, annetuse “Ma armastan aidata keskkonnas” või ostes meie tooteid.

annetused

PANGAÜLEKANNE

Annetusi on võimalik teha järgnevatele arveldusarvetele:

MTÜ ISATA LASTE HEAKS

SEB PANK
EE741010220108166014

SWEDBANK
EE922200221059647769

Nordea Pank
EE331700017003581496

LHV
EE237700771001363570

SWEDBANKI ANNETUSKESKKOND

MTÜ Isata Laste Heaks poolt üksikvanemaga perede laste heaks tegevuste läbiviimist saad alates juunist 2014 toetada Swedbanki annetuskeskkonnas „Ma armastan aidata“, annetades raha või preemiapunkte.

«Ma armastan aidata» annetuskeskkonna lõid 2008. aastal Swedbank ja Heateo Sihtasutus eesmärgiga edendada Eesti annetuskultuuri ning pöörata annetajate tähelepanu erinevatele valdkondadele, millega Eesti heategevuslikud organisatsioonid tegelevad. Annetuskeskkonnas saavad organisatsioonid tutvustada oma tegevust ning Swedbanki kliendid neid raha-ja preemiapunktiannetustega toetada.

heategevuspood

MTÜ Isata Laste Heaks poolt pakutavaid meetooteid ostes on suurepärane võimalus teha ka heategu. Iga meepurgi müügist suuname 2 eurot isata laste heaks. Mee ostmiseks külasta meie e-poodi.

ANNETUSTE KOGUMISE HEA TAVA

Järgime annetuste kogumise head tava:
– Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav.
– Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse.
– Annetuse tegemiseks ei avaldata survet.
– Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele.
– Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt.
– Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused
EMSLi annetamise hea tava.

TULUMAKSUSOODUSTUS

NB! MTÜ Isata Laste Heaks kuulub tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja alates 01.01.2011.a. 

Kui annetuse või kingituse tegijaks on füüsiline isik, tagastab riik talle tuludeklaratsiooni alusel tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud heategevuslikule organisatsioonile tehtud kingitustelt või annetustelt tulumaksu, aga mitte rohkem kui 5% isiku maksustatavast tulust.

Tulumaksu soodustusega ühingule tehtud annetused (ja kingitused) juriidiliste isikute poolt on maksuvabad teatud piirmäärade ulatuses. Maksumaksja ise valib piirmäära, mida ta kohaldab, kuid aasta kokkuvõttes saab kasutada ainult ühte piirmäära. Maksuvabad on annetused ja kingitused kuni:
3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011006?leiaKehtiv) § 2 lg 1 p 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% „palgafondist”) või
10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
Kui tehtud kingitused ja annetused aasta kokkuvõttes neid piirmäärasid ületavad, maksustatakse piirmäära ületav osa tulumaksuga, mille määr on 21/79.

Juriidilise isiku poolt annetamisega kaasnevatest maksudest võid lugeda siit.